Kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego

Kurs przygotowujący do matury w English for All s.c. jest prowadzony przez lub pod opieką metodyczną egzaminatora maturalnego. Nauka umożliwia rozwinięcie umiejętności, które są wymagane na maturze zarówno podstawowej jak i rozszerzonej z języka angielskiego. Podstawowe umiejętności językowe czyli wypowiedzi ustne i pisemne, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem są dogłębnie omawiane na naszych kursach. Są to główne strategie egzaminacyjne potrzebne do uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie. Nie zapominamy oczywiście o gramatyce i słownictwie.

 

Zajęcia angielskiego w klasie