Informacje o szkole języków obcych English for All

Napis "ENGLISH"Szkoła języków obcych English for All s.c. działa w Gdańsku od 2006 roku. Jakkolwiek Nasze doświadczenie w nauczaniu zaczęło się dużo więcej. Przez 15 lat zanim powstał English for All s.c. nabieraliśmy bardzo „szczególne” i bogate doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i w metodyce nauczania języka obcego podczas pracy w Rosji, Turcji, Indiach i Nepalu oraz krajach Bliskiego Wschodu takich jak, Jordania, Syria i Palestyna. Podczas pobytu i pracy w w/w krajach o jakże różnorakiej kulturze nabraliśmy szczególnego doświadczenia i umiejętności w podejściu do dzieci i młodzieży.

Ten kilkunastoletni pobyt za granicą i kontakt z młodzieżą z tak wielu różnych narodowości jak również 15-ty z kolei rok szkolny działalności English for All s.c. dał nam szerokie spojrzenie na nauczanie i edukację, co pomaga nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych uczniów. Na naszych lekcjach koncentrujemy się na pomaganiu uczniom w pozbywaniu się barier w komunikowaniu się w obcym języku.

Główny nacisk kładziemy na osłuchanie się z językiem i komunikację. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć teatralnych w czasie pobytu na Bliskim Wschodzie pomaga w organizowaniu lekcji w atrakcyjny i aktywizujący uczniów sposób. Niezależnie od wieku naszych kursantów staramy się przede wszystkim podejść do każdego ucznia indywidualnie tak, aby znaleźć jak najefektywniejszą drogę do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.